Hộp đựng dụng cụ KTC

Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn

(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)
KTC có nhiều loại hộp đựng dụng cụ khác nhau
. Hộp dụng cụ mở trên với các ngăn kéo bên dưới
. Hộp dụng cụ mở 2 bên hình chữ V
. Hộp dụng cụ mở 1 nắp trên .. .. ..

Hộp đựng dụng cụ KTC: EKR-113, EKR-103


Mã số: EKR-113
Trọng lượng: 14kg

Kích thước:
540 x 280 x 335mm
Kích thước ngăn kéo:
420 x 215 x 45 x 2
420 x 215 x 75 x 1

Mã số: EKR-103
Trọng lượng: 14kg

Kích thước:
540 x 280 x 335mm
Kích thước ngăn kéo:
420 x 215 x 45 x 2
420 x 215 x 75 x 1

Hộp đựng dụng cụ KTC: EKR-1003, EKR-1004


Mã số: EKR-1003

Hộp đựng đồ 3 ngăn kéo

Hộp đựng dụng cụ KTC. Kích thước: W725 x D390 x H410, Trọng lượng: 35kg
Mỗi ngăn kéo đựng được trọng lượng: 15-20kg
Kích thước ngăn kéo: 600 x 325 x 45 x 2 và 600 x 325 x 105 x 1

Mã số: EKR-1004

Hộp đựng đồ 4 ngăn kéo
Hộp đựng dụng cụ KTC. Kích thước: W725 x D390 x H410, Trọng lượng: 39kg
Mỗi ngăn kéo đựng được trọng lượng: 15-20kg
Kích thước ngăn kéo: 600 x 325 x 45 x 4

Hộp đựng dụng cụ KTC: EK-1, EK-10

EK-1 và EK-10 có các thông số kích thước giống nhau

Hộp đựng dụng cụ loại mở nắp bên trên: EK-3, EK-5


Mã số: EK-3
Hộp đựng dụng cụ kiểu mở nắp bên trên.

Kích thước: 410 x 210 x 150

Trọng lượng: 3kg

Mã số: EK-5
Hộp đựng dụng cụ kiểu mở nắp bên trên.

Kích thước: 375 x 175 x 112

Trọng lượng: 1kg

Tham khảo thêm các loại hộp đựng dụng cụ: SK120-M, KC-2


Mã số: SK120-M
Kích thước: 405x200x170
Trọng lượng: 4kgMã số: KC-2
Kích thước: 360x200x120
Trọng lượng: 1.6kg


Mã số: MCKB-B
Túi đựng dụng cụ
Vật liệu: vải thô
Trọng lượng: 270g
Giá để các loại dụng cụ như cờ lê trong các khay của hộp hay tủ dụng cụ. Mã số: TEH1SM