Lục giác chìm KTC có các dạng: đầu khẩu, kiểu chữ L, kiểu tô vít hay chữ T

Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn
(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)

Bộ lục giác chìm HL259SP hình chữ L
. Bao gồm 9 cỡ từ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
. Một đầu bằng, một đầu dạng tròn

Chi tiết về bộ lục giác chìm HL259SP như sau:
Bộ lục giác chìm KTC
HL259SP
Chiều dài tay vặn:
92-234mm
Chiều ngắn từ 16-50mm
1.Lục giác chìm dạng đầu khẩu (LOẠI 3/8 INCH)

Lục giác chìm dạng khẩu 3/8 inch ngắn
Các cỡ từ 3-12mm. Mã số: TBT3S09H

Lục giác chìm dạng khẩu 3/8 inch tiêu chuẩn
Các cỡ từ 3-12mm. Mã số: TBT310H

Lục giác chìm dạng khẩu 3/8 inch ngắn
Kích thước từ 3-12mm

 

Lục giác chìm dạng khẩu 3/8 inch tiêu chuẩn
Kích thước từ 3-12mm

1.Lục giác chìm dạng đầu khẩu (LOẠI 1/2 INCH)
Lục giác chìm dạng khẩu
Loại đầu khẩu: 1/2 Inch
Các cỡ từ 5-14mm
Và 1 đầu vít 4 cạnh

Mã số: TBT407H
Lục giác chìm dạng khẩu
Loại đầu khẩu: 1/2 Inch
Các cỡ từ 5-17mm
Và 1 đầu vít 4 cạnh

Mã số: TBT410H

Lục giác chìm dạng khẩu
Loại đầu khẩu: 1/2 Inch
Các cỡ từ 5-17mm

Mã số: BT4-05
đến BT4-17
2.Lục giác chìm dạng chữ L:

Bộ lục giác chữ L

Kiểu đầu bằng

Với các cỡ từ 1.5 đến 8mm HLD1008

Với các cỡ từ 1.5 đến 10mm HLD1009

Lục giác chìm chữ L

Với các cỡ từ 1.5 đến 14mm

Chiều dài: 53-155mm

Mã số HLD100-1.5 đến HLD100-14
Thêm 1 số lựa chọn với lục giác chìm chữ L với 1 đầu bi:

Bộ lục giác chìm
Kiểu chữ L
Gồm 9 cỡ từ 1.5-10mm
Chiều dài: 53.5-122mm
Với 1 đầu bi

Mã số: HLD2009

Bộ lục giác chìm ngắn
Kiểu chữ L
Gồm 9 cỡ từ 1.5-10mm
Chiều dài: 53.5-122mm
Với 1 đầu bi

Mã số: HLDS2009
Bộ lục giác chìm dài
Kiểu chữ L
Gồm 9 cỡ từ 1.5-10mm
Chiều dài: 81-235mm
Với 1 đầu bi

Mã số: HLDS2509
Thêm 1 số loại lục giác chữ L: thân màu đen

Bộ lục giác chìm, chữ L, gồm 7 cỡ: 2.5-10mm
Chiều dài: 57-122mm. Mã số: HL107
Bộ lục giác chìm, chữ L, gồm 7 cỡ: 2.5-10mm
Chiều dài: 80-160mm. Mã số: HL257
3.Lục giác chìm dạng chữ T hay kiểu tô vít:

Lục giác chìm chữ T
Chiều dài chữ T:
từ 150-230mm

Các cỡ từ 2.5-10mm

Mã số: HT10-2.5 đến
HT10-10
Lục giác chìm loại tô vít: Mã số D1H-015 đến D1H-08:

Lục giác chìm
Kiểu tô vít, cán cao su
Các cỡ từ 1.5-8mm

Mã số: D1H-015 đến
D1H-08

Loại đầu bằng

Lục giác chìm tô vít
Cán cầm cao su
Các cỡ từ 1.5-8mm

Mã số: D1H-015BP đến D1H-08BP
Loại đầu tròn
iều dài tay